لپ تاپ 4 هسته ای
قیمت اصلی ۳۰,۹۵۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان است.
قیمت اصلی ۳۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان است.
قیمت اصلی ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان است.
قیمت اصلی ۳۰,۷۵۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان است.
قیمت اصلی ۲۹,۷۵۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان است.
قیمت اصلی ۲۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان است.
قیمت اصلی ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان است.